SMC là ai

Công ty TNHH Hệ Thống Khí SMC Châu Á- Thành Đô là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do US Innovative Gas Systems (IGS) đầu tư vào năm 1995, chuyên phát triển và sản xuất các loại thiết bị tách khí không đông lạnh tại chỗ.

0:00/0:00

 

RECOMMENDS MENU

QUÝ KHÁCH NÊN THỬ 

 WINE

WHISKEY

COCKTAIL

BEERS

ĐẶT BÀN / RESERVATION

đặt bàn ngay

 SỰ KIỆN / EVENT

khám phá thêm

Gallery ( bộ sưu tập )

Follow Us on facebook page