19/5/2024 Sự kiện Vinatell, một đêm rực rỡ và bùng nổ

𝐀 𝐰𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐟𝐮𝐥 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐞𝐬 Một đêm tuyệt vời cùng các bóng hồng [...]